کارپرداز

مجری تشریفات اداری و قانونی خودروی شما

با استفاده از خدمات کارپرداز بدون نیاز به حضور خود، تعویض پلاک، معاینه فنی و ترخیص خودروی توقیفی راهور را سریع، مطمئن و تحت پوشش کامل بیمه بدنه و مسئولیت انجام دهید. سفیران کارپرداز به محل شما مراجعه کرده و پس از صدور بیمه نامه‌ی بدنه و مسئولیت، خودروی شما را تحویل گرفته و فرایند را به جای شما انجام می‌دهد.

کارپرداز (خدمات نوین خودرو)

سفیر کارپرداز بجای شما به ارگان‌های مربوطه رفته و خدمات مورد نیاز خودرو شما را انجام می‌دهد.

  • خدمات تعویض پلاک بدون نیاز به حضور خریدار و فروشنده
  • دریافت گواهی معاینه فنی و ترخیص خودرو توقیفی راهور از پارکینگ بدون نیاز به حضور مالک خودرو

لطفا شماره پلاک خود را وارد نمایید.
میلیون تومان
قیمت حدودی خودرو جهت صدور بیمه‌نامه
ظرفیت ارائه خدمت تکمیل شده است.

خدمات بیمه خودرو

خرید و فروش خودرو

خدمات ویژه خودرو