استعلام بدهی خودرو خرید بیمه

عوارض سالیانه خودرو

استعلام و پرداخت عوارض شهرداری (عوارض سالیانه خودرو)

عوارض سالیانه خودرو

در این بخش می‌توانید عوارض سالیانه خودروی خود را استعلام و پرداخت نمایید.

استعلام و پرداخت عوارض سالیانه خودرو

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1396 عوارض سالیانه خودرو به لیست درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور اضافه گردید تا از محل اعتبار این درآمدها، در جهت بهبود حمل و نقل عمومی، طرح‌های عمرانی، نگهداری زیرساخت‌های شهری و غیره استفاده نماید. در همین راستا نیز مطابق با بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده فرمول محاسبه عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه جهت خودروهای تولید داخل و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها جهت خودروهای تولید خارج تعیین گردیدند. در تبصره این بند در مورد خودروهایی با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودرو های گازسوز) نیز بیان شده است که به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مذکور افزایش می‌یابد. این فرمول در سال 1398 دستخوش تغییرات گردید و ضریب آن از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافت. عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو نیز جریمه‌ای 2 درصدی به ازای هر ماه به دنبال دارد که به عوارض سال آتی خودرو افزوده می‌گردد. از آنجا که مالکان خودرو به منظور مشارکت در آبادانی شهر و جبران عوارض ناشی از تردد در سطح شهرها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه خودرو می باشند، لذا راهکارهای پرداختی متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه امروزه مراجعه حضوری جهت پرداخت این عوارض دغدغه‌ای است که بسیاری از شهروندان به هنگام خرید و فروش خودرو یا تسویه حساب عوارض خودرو با آن روبرو هستند، پرداخت به صورت الکترونیکی راهکاری ساده و امن می‌باشد که ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، فرار از ترافیک‌های شهری، آسودگی و راحتی را ممکن می‌نماید.