استعلام و پرداخت بدهی عوارض

ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج یا فرد

استعلام و پرداخت عوارض
طرح ترافیک و زوج یا فرد تهران

کاربر گرامی، با وارد کردن پلاک خودرو در قالب نمونه، میتوانید نسبت به استعلام و پرداخت عوارض خودرو اقدام فرمایید.

شماره پلاک خودرو
phone با وارد کردن شماره موبایل، رسید پرداخت برای شما ارسال خواهد گشت