تعمیرگاه و خدمات تخصصی سایپا

مرکز تخصصی خدمات و قطعات سایپا

تهران

مرکز تخصصی خدمات و قطعات سایپا

تهران

بازدید فنی خودروهای برند سایپا و امداد در محل به کمک شرکت خدمات مشتریان سایپاَ سرویسی است که به کاربران آیتول اختصاص یافته است. کلیه خدمات خودرو با کیفیت بالا و زیر نظر نمایندگی‌های سایپا در دسترس می‌باشد.

خدمات تعمیرگاه

خدمات گیربکس

خدمات موتوری

تزئینات خودرو

خدمات بدنه

نشانی

خدمات خودرو در محل سایپا برای تمامی خودروهای این شرکت در تمام نقاط تهران قابل دسترسی می‌باشد.

تلفن

096550

تصاویر