سرویس نمایندگی در محل: هوای ماشینت رو داشته باش!

با استفاده از سرویس‌های بازدید دوره‌ای توسط نمایندگی‌های مجاز، در هر مکان و هر زمان، بدون تغییر در برنامه روزانه‌تان می‌توانید از صحت عملکرد خودروی خود از نظر فنی مطمئن شوید. این خدمات شامل بررسی وضعیت سلامت فنی خودرو به صورت کلی و همچنین بررسی مایعات خودرو، چرخ‌ها، چراغ‌ها، برف‌پاکن و بازدید از فیلترهای خودرو می‌باشد. همچنین در صورت نیاز به تعمیر و تعویض قطعات در محل امکان سفارش و دریافت سرویس وجود دارد.

خدمات بیمه خودرو

خرید و فروش خودرو

خدمات ویژه خودرو