نقشه محدوده کنترل آلودگی هوا و طرح ترافیک شهر تهران
۲۵
تیر

نقشه محدوده کنترل آلودگی هوا و طرح ترافیک شهر تهران

از ابتدای تیرماه ۱۳۹۸ ، طرح  محدوده کنترل آلودگی هوا یا حلقه دوم جایگزین طرح زوج یا فرد گردید که از این پس می‌توان با وارد کردن پلاک خودرو...

ادامه مطلب