عوارض پارک حاشیه تهران
۱۶
شهریور

عوارض پارک حاشیه تهران

در حال حاضر و با از کار افتادن اغلب پارکومترها در معابر تهران، ساختار جدیدی از مدیریت هوشمند پارک خودرو در مرحله اجرا می‌باشد. در همین راستا و در جهت اجرای پارک حاشیه هوشمند و مدیریت آن در استان تهران،  این ساختار به صورت پایلوت در فضای پارک حاشیه‌ای معابر منتخب شهرداری منطقه ۲ تهران و به روش مکانیزه پیاده سازی شده است.

هدف از مدیریت پارک‌ حاشیه‌ای توزیع عادلانه فضای پارک بوده که مطابق با آئین نامه اجرایی تبصره یک، ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط وزارت کشور ابلاغ گردیده و اجرایی می باشد.

قیمت گذاری پارک حاشیه در معابر منتخب شورای عالی ترافیک استان بر اساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر بوده و با توجه به موارد مطرح در آیین‌نامه فوق الذکر تعیین می‌گردد، همچنین مطابق با اعلام معاون اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مکانیزم برخورد با افرادی که هزینه پارک حاشیه‌ای را نپردازند بدین صورت است که جریمه نپرداختن هزینه پارک در حساب عوارض خودروی افراد لحاظ می‌شود.