نحوه محاسبه و جرایم دیرکرد عوارض سالیانه خودرو
۱۱
شهریور

نحوه محاسبه و جرایم دیرکرد عوارض سالیانه خودرو

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ عوارض سالیانه خودرو به لیست درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور اضافه گردید تا از محل اعتبار این درآمدها، در جهت بهبود حمل و نقل عمومی، طرح‌های عمرانی، نگهداری زیرساخت‌های شهری و غیره استفاده نماید. از آنجا که مالکان خودرو به منظور مشارکت در آبادانی شهر و جبران عوارض ناشی از تردد در سطح شهرها ملزم به پرداخت عوارض سالیانه خودرو می باشند، لذا راهکارهای پرداختی متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه امروزه مراجعه حضوری جهت پرداخت این عوارض دغدغه‌ای است که بسیاری از شهروندان به هنگام خرید و فروش خودرو یا تسویه حساب عوارض خودرو با آن روبرو هستند، پرداخت به صورت الکترونیکی راهکاری ساده و امن می‌باشد که ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه، فرار از ترافیک‌های شهری، آسودگی و راحتی را ممکن می‌نماید.

 

  • نحوه محاسبه عوارض سالیانه خودرو :

 در همین راستا نیز مطابق با بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده فرمول محاسبه عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه جهت خودروهای تولید داخل و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها جهت خودروهای تولید خارج تعیین گردیدند. در تبصره این بند در مورد خودروهایی با عمر بیش از ده سال( به استثناءخودرو های گازسوز) نیز بیان شده است که به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مذکور افزایش می‌یابد. این فرمول در سال ۱۳۹۸ دستخوش تغییرات گردید و ضریب آن از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافت.

 

  • جرائم عدم پرداخت عوارض سالیانه خودرو :

عدم پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو نیز جریمه‌ای ۲ درصدی به ازای هر ماه (۲۴ درصد سالیانه)، به دنبال دارد که به عوارض سال آتی خودرو افزوده می‌گردد.