شناسه یکتا خودرو و یا کد VIN چیست ؟
۲۷
شهریور

شناسه یکتا خودرو و یا کد VIN چیست ؟

با توجه به اضافه شدن امکان مشاهده جزئیات تردد از ایستگاههای عوارض الکترونیک آزادراهی و همچنین جزئیات مربوط به سوابق پرداخت مربوط به عوارضی ها در سامانه آیتول، این اقدام با استفاده از ورود شناسه یکتای خودرو و یا کد VIN انجام می پذیرد.

کد VIN شناسه منحصربفردی می باشد که متعلق به هر خودرو بوده و صرفا دارنده کارت خودرو می تواند به آن دسترسی داشته باشد. این کد مطابق با تصویر فوق بر روی کارت های الکترونیکی جدید و  پشت کارتهای قبلی قابل مشاهده می باشد.

از این پس کاربران می توانند با وارد کردن پلاک خودرو و کد VIN مشخص شده بر روی کارت خودرو نسبت به دریافت جرئیات بیشتر از  طریق سامانه آیتول اقدام نمایند.