قیمت خودرو در بازار

به میلیون تومان

اس دبلیو ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

G01 ‏

740,000,000 تومان

1399

G01F ‏

880,000,000 تومان

1399

G01F ‏

970,000,000 تومان

1400

ام وی ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

315هاچ بک ‏ ، اسپرت اکسلنت

245,000,000 تومان

1398

315هاچ بک ‏ ، اسپرت اکسلنت

260,000,000 تومان

1399

315هاچ بک ‏ ، پلاس

320,000,000 تومان

1399

315هاچ بک ‏ ، پلاس

420,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، اتوماتیک لاکچری

400,000,000 تومان

1398

X22 ‏ ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت

430,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت

410,000,000 تومان

1398

X22 ‏ ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت

497,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، اتوماتیک لاکچری

420,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت

332,000,000 تومان

1398

X22 ‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت

345,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، دنده ای اسپرت اکسلنت

411,700,000 تومان

1400

X22 ‏ ، دنده ای لاکچری

330,000,000 تومان

1399

X22 ‏ ، دنده ای لاکچری

310,000,000 تومان

1398

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

435,000,000 تومان

1398

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

455,000,000 تومان

1399

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

455,000,000 تومان

1399

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

597,000,000 تومان

1399

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

562,000,000 تومان

1399

x55 ‏ ، اکسلنت

670,000,000 تومان

1398

x55 ‏ ، اکسلنت

690,000,000 تومان

1399

x55 ‏ ، اکسلنت

840,000,000 تومان

1399

x55 ‏ ، اکسلنت اسپرت

700,000,000 تومان

1398

x55 ‏ ، اکسلنت اسپرت

720,000,000 تومان

1399

x55 ‏ ، اکسلنت اسپرت

855,000,000 تومان

1399

315هاچ بک ‏ ، پلاس

421,700,000 تومان

1400

X22 ‏ ، اتوماتیک اسپرت اکسلنت

498,700,000 تومان

1400

X33 S ‏ ، اتوماتیک اسپرت

564,300,000 تومان

1400

x55 ‏ ، اکسلنت

841,700,000 تومان

1400

x55 ‏ ، اکسلنت اسپرت

856,700,000 تومان

1400

آمیکو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

دو کابین آسنا ‏

830,000,000 تومان

1398

دو کابین آسنا ‏

855,000,000 تومان

1399

ب ام و

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

سری 1 هاچ بک ‏ ، 120i

1,900,000,000 تومان

2018

سری 1 هاچ بک ‏ ، 125i

2,200,000,000 تومان

2018

سری 2 اکتیوتورر ‏ ، 218i

1,700,000,000 تومان

2018

سری 2 کروک ‏ ، 220i

2,050,000,000 تومان

2017

سری 2 کروک ‏ ، 230i

2,250,000,000 تومان

2017

سری 3 سدان ‏ ، 320i

2,400,000,000 تومان

2018

سری 3 سدان ‏ ، 330i

2,890,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

5,000,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

4,700,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

5,000,000,000 تومان

2018

سری 7 ‏ ، 730li

7,250,000,000 تومان

2018

سری 7 ‏ ، 730li

8,000,000,000 تومان

2018

سری 7 ‏ ، 730li

7,500,000,000 تومان

2018

سری 7 ‏ ، 730li

6,350,000,000 تومان

2017

سری 7 ‏ ، 730li

6,350,000,000 تومان

2017

X1 ‏ ، 25

2,680,000,000 تومان

2017

X3 ‏ ، 28

4,250,000,000 تومان

2017

X4 ‏ ، 28

4,700,000,000 تومان

2017

X4 ‏ ، 28

5,150,000,000 تومان

2017

سری 1 هاچ بک ‏ ، 120i

2,000,000,000 تومان

2018

سری 1 هاچ بک ‏ ، 125i

2,350,000,000 تومان

2018

سری 2 کروک ‏ ، 220i

2,150,000,000 تومان

2017

سری 2 کروک ‏ ، 230i

2,400,000,000 تومان

2017

سری 3 سدان ‏ ، 330i

3,150,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

5,000,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

4,800,000,000 تومان

2018

سری 5 سدان ‏ ، 530i

5,100,000,000 تومان

2018

X3 ‏ ، 28

4,400,000,000 تومان

2017

سری 1 هاچ بک ‏ ، 120i

1,890,000,000 تومان

2017

سری 3 سدان ‏ ، 330i

3,400,000,000 تومان

2017

بایک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

سابرینا هاچ بک (مونتاژ) ‏

308,000,000 تومان

1398

سابرینا هاچ بک (مونتاژ) ‏

320,000,000 تومان

1398

برلیانس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

کراس ‏ ، 1.65 لیتر

368,000,000 تومان

1398

کراس ‏ ، 1.65 لیتر

390,000,000 تومان

1399

H220 ‏ ، دنده ای

214,000,000 تومان

1398

H220 ‏ ، دنده ای

228,000,000 تومان

1399

H230 ‏ ، دنده ای

216,000,000 تومان

1398

H230 ‏ ، اتوماتیک

290,000,000 تومان

1399

H230 ‏ ، دنده ای

236,000,000 تومان

1399

H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

338,000,000 تومان

1397

H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

362,000,000 تومان

1399

H320 ‏ ، 1.65 دنده ای

250,000,000 تومان

1397

H320 ‏ ، 1.65 دنده ای

315,000,000 تومان

1399

H330 ‏ ، 1.65 دنده ای

263,000,000 تومان

1397

H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

342,000,000 تومان

1397

H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

375,000,000 تومان

1399

H330 ‏ ، 1.65 دنده ای

322,000,000 تومان

1399

H220 ‏ ، دنده ای

240,000,000 تومان

1398

H230 ‏ ، دنده ای

245,000,000 تومان

1398

H320 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

340,000,000 تومان

1397

H320 ‏ ، 1.65 دنده ای

265,000,000 تومان

1397

H330 ‏ ، 1.65 اتوماتیک

377,000,000 تومان

1399

H330 ‏ ، 1.65 دنده ای

325,000,000 تومان

1399

بسترن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

B30 ‏ ، اتوماتیک

412,000,000 تومان

1398

B30 ‏ ، اتوماتیک

435,000,000 تومان

1399

بنز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

کلاس E ‏ ، E250

5,000,000,000 تومان

2016

کلاس E ‏ ، E200

7,000,000,000 تومان

2018

کلاس E ‏ ، E200

5,700,000,000 تومان

2017

کلاس E ‏ ، E200

6,450,000,000 تومان

2017

کلاس E ‏ ، E200

6,350,000,000 تومان

2017

کلاس E ‏ ، E200

6,100,000,000 تومان

2017

کلاس E ‏ ، E200

5,700,000,000 تومان

2017

بورگوارد

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

BX5 ‏ ، آلتیمیت

1,230,000,000 تومان

2018

BX7 ‏ ، آلتیمیت

1,540,000,000 تومان

2018

بی وای دی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

S6 ‏

640,000,000 تومان

1398

پراید

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

111 ‏ ، SE

128,000,000 تومان

1399

131 ‏ ، SE

112,000,000 تومان

1399

132 ‏ ، SE

118,000,000 تومان

1398

151 ‏ ، SE

114,000,000 تومان

1399

151 ‏ ، SE

119,000,000 تومان

1400

151 ‏ ، پلاس

122,000,000 تومان

1399

111 ‏ ، SE

130,000,000 تومان

1399

151 ‏ ، SE

113,000,000 تومان

1399

151 ‏ ، SE

119,000,000 تومان

1400

151 ‏ ، پلاس

124,000,000 تومان

1399

پژو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

2008 ‏

800,000,000 تومان

1398

2008 ‏

890,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 2

201,000,000 تومان

1400

206 ‏ ، تیپ 2

193,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 5

255,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 5

257,000,000 تومان

1399

206 SD ‏ ، V8

256,000,000 تومان

1399

206 SD ‏ ، V8

250,000,000 تومان

1399

206 SD ‏ ، V8

258,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

345,000,000 تومان

1398

207 ‏ ، دنده ای

288,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، دنده ای

290,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، دنده ای

285,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، دنده ای

278,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، دنده ای

275,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

388,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

370,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

395,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

395,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

385,000,000 تومان

1399

207 صندوقدار ‏

370,000,000 تومان

1398

207 صندوقدار ‏

375,000,000 تومان

1398

207 صندوقدار ‏

380,000,000 تومان

1399

207 صندوقدار ‏

385,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، GLX دوگانه سوز

181,000,000 تومان

1398

405 ‏ ، GLX بنزینی

189,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، GLX دوگانه سوز

190,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، SLX

194,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، SLX

203,000,000 تومان

1400

508 ‏ ، GT لاین

1,150,000,000 تومان

2017

پارس ‏ ، اتوماتیک

293,000,000 تومان

1398

پارس ‏ ، LX

255,000,000 تومان

1400

پارس ‏ ، LX

245,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، LX

245,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، LX

127,200,000 تومان

1400

پارس ‏ ، اتوماتیک

317,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، اتوماتیک

322,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، اتوماتیک

295,000,000 تومان

1398

پارس ‏ ، دوگانه سوز

230,000,000 تومان

1400

پارس ‏ ، دوگانه سوز

222,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، دوگانه سوز

217,000,000 تومان

1398

پارس ‏ ، ساده

218,000,000 تومان

1400

پارس ‏ ، ساده

208,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، ساده

122,400,000 تومان

1400

2008 ‏

840,000,000 تومان

1398

2008 ‏

910,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 2

209,000,000 تومان

1400

206 ‏ ، تیپ 2

197,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 5

263,000,000 تومان

1399

206 ‏ ، تیپ 5

257,000,000 تومان

1399

206 SD ‏ ، V8

260,000,000 تومان

1399

206 SD ‏ ، V8

269,000,000 تومان

1400

206 SD ‏ ، V8

250,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

380,000,000 تومان

1398

207 ‏ ، دنده ای

318,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، دنده ای

275,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، دنده ای

295,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

410,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

400,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

395,000,000 تومان

1399

207 ‏ ، اتوماتیک

397,000,000 تومان

1400

207 ‏ ، اتوماتیک

385,000,000 تومان

1399

207 صندوقدار ‏

375,000,000 تومان

1398

207 صندوقدار ‏

390,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، GLX دوگانه سوز

191,000,000 تومان

1399

405 ‏ ، SLX

207,000,000 تومان

1400

405 ‏ ، SLX

196,000,000 تومان

1399

508 ‏ ، GT لاین

1,330,000,000 تومان

2017

پارس ‏ ، اتوماتیک

315,000,000 تومان

1398

پارس ‏ ، LX

251,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، LX

245,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، LX

262,000,000 تومان

1400

پارس ‏ ، اتوماتیک

322,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، اتوماتیک

330,000,000 تومان

1399

پارس ‏ ، اتوماتیک

295,000,000 تومان

1398

پارس ‏ ، ساده

230,000,000 تومان

1400

پارس ‏ ، ساده

218,000,000 تومان

1399

تویوتا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

C-HR ‏ ، تمام چرخ محرک

1,800,000,000 تومان

2018

C-HR ‏ ، تمام چرخ محرک

2,150,000,000 تومان

2018

C-HR ‏ ، تمام چرخ محرک

1,890,000,000 تومان

2018

C-HR هیبرید ‏

1,670,000,000 تومان

2018

C-HR هیبرید ‏

1,830,000,000 تومان

2018

C-HR هیبرید ‏

1,750,000,000 تومان

2018

پریوس ‏ ، تیپ C

1,050,000,000 تومان

2017

راوفور ‏ ، دو دیفرانسیل

2,250,000,000 تومان

2018

راوفور ‏ ، دو دیفرانسیل

2,450,000,000 تومان

2018

راوفور ‏ ، دو دیفرانسیل

2,350,000,000 تومان

2018

تیبا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

هاچ بک ‏ ، EX

129,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، EX

128,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، EX

134,000,000 تومان

1400

هاچ بک ‏ ، پلاس

143,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

122,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

123,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

125,000,000 تومان

1400

صندوق دار ‏ ، SX دوگانه سوز

124,000,000 تومان

1398

صندوق دار ‏ ، پلاس

135,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، EX

133,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، EX

130,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، پلاس

143,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

123,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

129,000,000 تومان

1400

صندوق دار ‏ ، SX بنزینی

125,000,000 تومان

1399

صندوق دار ‏ ، SX دوگانه سوز

127,000,000 تومان

1398

صندوق دار ‏ ، پلاس

133,000,000 تومان

1399

هاچ بک ‏ ، پلاس

147,000,000 تومان

1400

جک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

جی 4 ‏

298,000,000 تومان

1398

جی 4 ‏

305,000,000 تومان

1399

S3 ‏ ، اتوماتیک

459,000,000 تومان

1399

S5 ‏ ، اتوماتیک

625,000,000 تومان

1399

S3 ‏ ، اتوماتیک

450,000,000 تومان

1399

S3 ‏ ، اتوماتیک

465,000,000 تومان

1400

جی 4 ‏

330,000,000 تومان

1400

S5 ‏ ، اتوماتیک

670,000,000 تومان

1400

جیلی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

GC6 ‏ ، اکسلنت

295,000,000 تومان

1398

چانگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

CS 35 (مونتاژ) ‏

450,000,000 تومان

1398

CS 35 (مونتاژ) ‏

465,000,000 تومان

1399

چری

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آریزو 5 ‏ ، دنده ای لاکچری

412,000,000 تومان

1398

آریزو 5 ‏ ، دنده ای لاکچری

445,000,000 تومان

1399

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

480,000,000 تومان

1398

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

515,000,000 تومان

1399

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

625,000,000 تومان

1399

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

695,000,000 تومان

1398

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

730,000,000 تومان

1399

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

872,000,000 تومان

1399

تیگو 5 ‏ ، IE

610,000,000 تومان

1398

تیگو 5 ‏ ، IE

655,000,000 تومان

1399

تیگو 5 ‏ ، IE

750,000,000 تومان

1399

تیگو 7 ‏ ، IE

860,000,000 تومان

1399

تیگو 7 ‏ ، IE

810,000,000 تومان

1398

تیگو 7 ‏ ، IE

991,700,000 تومان

1400

آریزو 5 ‏ ، دنده ای لاکچری

418,000,000 تومان

1398

آریزو 5 ‏ ، دنده ای لاکچری

445,000,000 تومان

1399

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

485,000,000 تومان

1398

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

525,000,000 تومان

1399

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

695,000,000 تومان

1398

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

730,000,000 تومان

1399

تیگو 5 ‏ ، IE

610,000,000 تومان

1398

تیگو 5 ‏ ، IE

655,000,000 تومان

1399

تیگو 7 ‏ ، IE

870,000,000 تومان

1399

آریزو 5TE ‏ ، اتوماتیک اکسلنت (توربو)

626,700,000 تومان

1400

آریزو 6 ‏ ، اکسلنت

873,700,000 تومان

1400

تیگو 5 ‏ ، IE

752,300,000 تومان

1400

دانگ فنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

دیگنیتی ‏

749,500,000 تومان

1400

دیگنیتی ‏

749,500,000 تومان

1400

H30 کراس ‏

363,000,000 تومان

1398

H30 کراس ‏

368,000,000 تومان

1398

دیگنیتی ‏

870,000,000 تومان

1400

دنا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

معمولی ‏

267,000,000 تومان

1400

معمولی ‏

278,000,000 تومان

1399

معمولی ‏

263,000,000 تومان

1399

معمولی ‏

260,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، دنده ای توربو

330,000,000 تومان

1398

پلاس ‏ ، اتوماتیک توربو

400,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، اتوماتیک توربو

425,000,000 تومان

1400

پلاس ‏ ، دنده ای توربو

347,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، دنده ای توربو

315,000,000 تومان

1398

پلاس ‏ ، دنده ای ساده

310,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، دنده ای ساده

297,000,000 تومان

1398

پلاس ‏ ، دنده ای ساده

313,000,000 تومان

1400

پلاس ‏ ، دنده ای ساده

298,000,000 تومان

1399

معمولی ‏

280,000,000 تومان

1399

معمولی ‏

272,000,000 تومان

1400

معمولی ‏

263,000,000 تومان

1399

معمولی ‏

260,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، اتوماتیک توربو

435,000,000 تومان

1400

پلاس ‏ ، اتوماتیک توربو

415,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، دنده ای ساده

297,000,000 تومان

1399

پلاس ‏ ، دنده ای توربو

360,000,000 تومان

1400

دی اس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

3 ‏

1,330,000,000 تومان

2018

6 ‏

1,780,000,000 تومان

2018

7 کراس بک ‏ ، اپرا

3,250,000,000 تومان

2018

رانا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

LX ‏

193,000,000 تومان

1398

LX ‏

202,000,000 تومان

1399

پلاس ‏

221,000,000 تومان

1399

LX ‏

199,000,000 تومان

1398

LX ‏

206,000,000 تومان

1399

پلاس ‏

232,000,000 تومان

1400

رنو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

کپچر ‏

850,000,000 تومان

2018

داستر ‏ ، SE دو دیفرانسیل

865,000,000 تومان

2018

کولیوس ‏

2,000,000,000 تومان

2018

پارس تندر ‏

310,000,000 تومان

1398

پارس تندر ‏

330,000,000 تومان

1399

ساندرو ‏ ، اتوماتیک

400,000,000 تومان

1398

ساندرو ‏ ، اتوماتیک

455,000,000 تومان

1399

ساندرو استپ وی ‏ ، دنده ای

360,000,000 تومان

1397

ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک

505,000,000 تومان

1399

ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک

450,000,000 تومان

1398

ساندرو استپ وی ‏ ، دنده ای

385,000,000 تومان

1399

تالیسمان ‏ ، E3

1,550,000,000 تومان

2018

تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک

415,000,000 تومان

1398

تندر90 ‏ ، E2

323,000,000 تومان

1399

تندر90 ‏ ، E2

312,000,000 تومان

1398

تندر90 ‏ ، پلاس اتوماتیک

425,000,000 تومان

1398

داستر ‏ ، SE دو دیفرانسیل

880,000,000 تومان

2018

ساندرو ‏ ، اتوماتیک

408,000,000 تومان

1398

ساندرو استپ وی ‏ ، اتوماتیک

455,000,000 تومان

1398

کپچر ‏

840,000,000 تومان

2017

ریگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

کوپا ‏ ، فلگشیپ

1,000,000,000 تومان

1399

کوپا ‏ ، فلگشیپ

900,000,000 تومان

1398

زوتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آریو ‏ ، 1.6 لیتر اتوماتیک

345,000,000 تومان

1398

آریو ‏ ، 1.6 لیتر اتوماتیک

370,000,000 تومان

1399

آریو ‏ ، 1.6 لیتر دنده ای

248,000,000 تومان

1398

آریو ‏ ، 1.6 لیتر اتوماتیک

375,000,000 تومان

1399

سانگ یانگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

نیو کوراندو ‏ ، پرمیوم پلاس

1,180,000,000 تومان

2018

رکستون ‏ ، G4

2,300,000,000 تومان

2018

تیوولی ‏ ، آرمور

790,000,000 تومان

2018

تیوولی (مونتاژ) ‏

900,000,000 تومان

1399

تیوولی (مونتاژ) ‏

945,000,000 تومان

1400

تیوولی (مونتاژ) ‏

920,000,000 تومان

1399

تیوولی (مونتاژ) ‏

870,000,000 تومان

1399

تیوولی (مونتاژ) ‏

920,000,000 تومان

1399

ساینا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

EX دنده ای ‏

135,000,000 تومان

1399

EX دنده ای ‏

138,000,000 تومان

1399

EX دنده ای ‏

143,000,000 تومان

1400

پلاس دنده ای ‏

148,000,000 تومان

1399

S دنده ای ‏

153,000,000 تومان

1399

S دنده ای ‏

162,000,000 تومان

1400

EX دنده ای ‏

135,000,000 تومان

1399

EX دنده ای ‏

146,000,000 تومان

1400

پلاس دنده ای ‏

151,000,000 تومان

1399

S دنده ای ‏

160,000,000 تومان

1399

S دنده ای ‏

175,000,000 تومان

1400

سمند

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

LX ‏ ، EF7

183,000,000 تومان

1398

LX ‏ ، EF7

212,000,000 تومان

1400

LX ‏ ، EF7

201,000,000 تومان

1399

LX ‏ ، EF7 دوگانه سوز

225,000,000 تومان

1399

LX ‏ ، ساده

178,000,000 تومان

1399

LX ‏ ، ساده

183,000,000 تومان

1400

LX ‏ ، ساده

117,500,000 تومان

1400

سورن ‏ ، ELX

232,000,000 تومان

1399

سورن ‏ ، پلاس

265,000,000 تومان

1399

LX ‏ ، EF7 دوگانه سوز

237,000,000 تومان

1400

سورن ‏ ، پلاس

280,000,000 تومان

1400

سوزوکی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

گراند ویتارا (مونتاژ) ‏ ، 2.4 لیتر اتوماتیک

980,000,000 تومان

1398

سیتروئن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

C3 (مونتاژ) ‏

860,000,000 تومان

1398

فردا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

SX6 ‏

600,000,000 تومان

1399

SX6 ‏

650,000,000 تومان

1400

SX5 ‏

590,000,000 تومان

1400

SX6 ‏

650,000,000 تومان

1399

فوتون

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

ساوانا (مونتاژ) ‏

950,000,000 تومان

1399

ساوانا (مونتاژ) ‏

900,000,000 تومان

1398

تونلند ‏ ، 2.0 لیتر

760,000,000 تومان

1399

تونلند ‏ ، 2.4 لیتر

700,000,000 تومان

1398

تونلند ‏ ، 2.8 لیتر

800,000,000 تومان

1399

تونلند ‏ ، 2.0 لیتر

807,000,000 تومان

1400

تونلند ‏ ، 2.8 لیتر

858,000,000 تومان

1400

فولکس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

گلف ‏ ، GTI

1,900,000,000 تومان

2018

پاسات ‏

2,150,000,000 تومان

2018

تیگوان ‏

2,450,000,000 تومان

2018

کاپرا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

2 ‏

510,000,000 تومان

1398

2 ‏ ، دو دیفرانسیل

540,000,000 تومان

1399

2 ‏ ، دو دیفرانسیل

560,800,000 تومان

1400

کوییک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

اتوماتیک پلاس ‏

204,000,000 تومان

1399

دنده ای ‏

146,000,000 تومان

1399

دنده ای ‏

142,000,000 تومان

1399

دنده ای ‏

150,000,000 تومان

1400

دنده ای R ‏

156,000,000 تومان

1400

دنده ای R ‏

149,000,000 تومان

1399

اتوماتیک پلاس ‏

230,000,000 تومان

1399

دنده ای ‏

145,000,000 تومان

1399

دنده ای ‏

152,000,000 تومان

1400

دنده ای ‏

147,000,000 تومان

1399

دنده ای R ‏

159,000,000 تومان

1400

دنده ای R ‏

150,000,000 تومان

1399

اتوماتیک پلاس ‏

210,000,000 تومان

1400

کی ام سی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

T8 ‏

800,000,000 تومان

1399

T8 ‏

820,000,000 تومان

1399

کیا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

سراتو ‏ ، 2.0 لیتر اتوماتیک

1,150,000,000 تومان

2018

سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر آپشنال

780,000,000 تومان

1398

اپتیما ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

1,670,000,000 تومان

2017

اپتیما ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

1,730,000,000 تومان

2017

اپتیما هیبرید ‏

1,750,000,000 تومان

2018

سورنتو ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

2,750,000,000 تومان

2017

سورنتو ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

3,400,000,000 تومان

2018

اسپورتیج ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

1,780,000,000 تومان

2017

اسپورتیج ‏ ، 4 سیلندر GT لاین

1,980,000,000 تومان

2018

سراتو (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر آپشنال

785,000,000 تومان

1398

گریت وال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

وینگل 5 دو کابین ‏ ، تک دیفرانسیل

465,000,000 تومان

1397

لکسوس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

NX ‏ ، 200 توربو fsport

3,700,000,000 تومان

2017

NX هیبرید ‏ ، 300h

3,300,000,000 تومان

2017

NX هیبرید ‏ ، 300h fsport

3,350,000,000 تومان

2017

RX ‏ ، 200 توربو fsport

6,500,000,000 تومان

2018

RX ‏ ، 200 توربو fsport

6,800,000,000 تومان

2018

RX ‏ ، 200 توربو fsport

6,600,000,000 تومان

2018

NX هیبرید ‏ ، 300h

3,430,000,000 تومان

2017

NX هیبرید ‏ ، 300h fsport

3,500,000,000 تومان

2017

RX ‏ ، 200 توربو fsport

7,150,000,000 تومان

2018

RX ‏ ، 200 توربو fsport

6,800,000,000 تومان

2018

RX ‏ ، 200 توربو fsport

6,600,000,000 تومان

2018

لوکسژن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

U6 ‏

1,030,000,000 تومان

1400

U6 ‏

1,120,000,000 تومان

1400

لیفان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

X60 ‏ ، اتوماتیک

365,000,000 تومان

1397

X70 ‏

600,000,000 تومان

1399

X60 ‏ ، اتوماتیک

372,000,000 تومان

1397

مزدا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

3 جدید صندوق دار (مونتاژ) ‏ ، 2.0 لیتر تیپ 4

845,000,000 تومان

1398

میتسوبیشی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

ASX ‏ ، تیپ 4

1,440,000,000 تومان

2018

لنسر ‏ ، 1.8 لیتر اتوماتیک

870,000,000 تومان

2018

میراژ ‏

605,000,000 تومان

2018

اوتلندر ‏ ، تیپ 5

1,750,000,000 تومان

2018

اوتلندر PHEV ‏

2,250,000,000 تومان

2018

مینی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

کلاب من ‏ ، S

2,500,000,000 تومان

2018

کوپر ‏ ، 5 در S

3,100,000,000 تومان

2018

کوپر ‏ ، 5 در

2,000,000,000 تومان

2018

کانتری من ‏ ، S

3,200,000,000 تومان

2018

نیسان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

جوک ‏ ، اسکای پک

890,000,000 تومان

2017

جوک ‏ ، اسپرت

1,300,000,000 تومان

2017

جوک ‏ ، پلاتینیوم

1,040,000,000 تومان

2017

ایکس تریل ‏

2,250,000,000 تومان

2018

وانت زامیاد ‏ ، بنزین

218,000,000 تومان

1398

وانت زامیاد ‏ ، بنزین

230,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، بنزین

242,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، بنزین

237,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، بنزین

231,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، دوگانه سوز

228,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، دوگانه سوز

239,000,000 تومان

1399

وانت زامیاد ‏ ، دیزل

265,000,000 تومان

1399

وانت

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آریسان ‏

147,000,000 تومان

1398

آریسان ‏

155,000,000 تومان

1399

کارا (تک کابین) ‏

220,000,000 تومان

1399

کارا (دو کابین) ‏

230,000,000 تومان

1399

ریچ ‏

545,000,000 تومان

1399

کارا (تک کابین) ‏

228,000,000 تومان

1400

کارا (دو کابین) ‏

238,000,000 تومان

1400

ولوو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

XC90 ‏ ، اینسکریپشن

6,000,000,000 تومان

2017

هاوال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

H2 ‏

650,000,000 تومان

1398

H2 ‏

650,000,000 تومان

1398

هایما

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

S5 ‏

580,000,000 تومان

1398

S5 ‏

600,000,000 تومان

1399

S7 ‏ ، 1.8 لیتر توربو

635,000,000 تومان

1398

S7 ‏ ، 1.8 لیتر توربو

660,000,000 تومان

1399

S7 ‏ ، پلاس توربو اتوماتیک

770,000,000 تومان

1400

S5 ‏

595,000,000 تومان

1398

S5 ‏

615,000,000 تومان

1399

S7 ‏ ، 1.8 لیتر توربو پلاس

700,000,000 تومان

1400

هن تنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

X5 (مونتاژ) ‏

680,000,000 تومان

1399

X7 (مونتاژ) ‏

860,000,000 تومان

1399

هیوندای

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

اکسنت (مونتاژ) ‏

665,000,000 تومان

1397

آزرا (گرنجور) ‏ ، 4 سیلندر

2,450,000,000 تومان

2019

آزرا (گرنجور) ‏ ، 4 سیلندر

2,250,000,000 تومان

2018

النترا ‏ ، 2.0 لیتر

1,100,000,000 تومان

2018

النترا (مونتاژ) ‏

960,000,000 تومان

1397

i20 (مونتاژ) ‏

750,000,000 تومان

1397

سانتافه (ix45) ‏ ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل

1,850,000,000 تومان

2017

سانتافه (ix45) ‏ ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,000,000,000 تومان

2017

سانتافه (ix45) ‏ ، 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,180,000,000 تومان

2018

سوناتا ‏ ، چهار سیلندر اتوماتیک

1,580,000,000 تومان

2017

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 2 (GLS)

1,650,000,000 تومان

2018

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 1 (GL)

1,600,000,000 تومان

2018

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 3 (GLS Plus)

1,750,000,000 تومان

2018

توسان (ix35) ‏ ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

1,650,000,000 تومان

2017

توسان (ix35) ‏ ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

1,790,000,000 تومان

2018

توسان (ix35) ‏ ، 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

1,760,000,000 تومان

2017

اکسنت (مونتاژ) ‏

705,000,000 تومان

1397

i20 (مونتاژ) ‏

760,000,000 تومان

1397

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 2 (GLS)

1,750,000,000 تومان

2018

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 1 (GL)

1,700,000,000 تومان

2018

سوناتا هیبرید ‏ ، تیپ 3 (GLS Plus)

1,800,000,000 تومان

2018

یوآز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

پاتریوت ‏

885,000,000 تومان

1400