قیمت خودرو در بازار

به میلیون تومان

اس دبلیو ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

G01

840,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

G01

915,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

G01F

1,010,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

G01F

1,065,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

ام وی ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

315هاچ بک پلاس

445,000,000 تومان

1399

1400/11/12 18:36

315هاچ بک پلاس

475,000,000 تومان

1400

1400/11/12 18:36

X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت

545,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت

530,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری

570,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

X22 دنده ای اسپرت اکسلنت

475,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

X22 دنده ای اسپرت اکسلنت

460,000,000 تومان

1399

1400/11/10 18:34

X22 دنده ای اسپرت لاکچری

495,000,000 تومان

1400

1400/11/10 18:34

X22 PRO اکسلنت

620,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

680,000,000 تومان

1400

1400/11/12 18:36

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

650,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

X33 S گیربکس CVT

580,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

X33 S گیربکس CVT

610,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

x55 اکسلنت

810,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

x55 اکسلنت

860,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

x55 اکسلنت اسپرت

830,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

x55 اکسلنت اسپرت

875,000,000 تومان

1400

1400/11/14 0:38

آمیکو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

دو کابین آسنا

965,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

ب ام و

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سری 1 هاچ بک 120i

2,350,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 1 هاچ بک 120i

2,250,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 1 هاچ بک 125i

2,900,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 1 هاچ بک 125i

2,800,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 2 اکتیوتورر 218i

2,400,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 2 اکتیوتورر 218i

2,300,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 3 سدان 320i

2,950,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 3 سدان 330i

3,800,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 5 سدان 530i

6,350,000,000 تومان

2018

1400/11/19 12:33

سری 5 سدان 530i

5,550,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

سری 5 سدان 530i

5,950,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 7 730li

9,500,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

سری 7 730li

9,700,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 7 730li

9,100,000,000 تومان

2018

1400/11/7 18:36

سری 7 730li

7,500,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

سری 7 730li

7,800,000,000 تومان

2017

1400/11/12 6:32

سری 7 730li

7,650,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

X1 25

3,200,000,000 تومان

2017

1400/11/12 6:32

X1 25

3,300,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

X4 28

5,300,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

X4 28

5,250,000,000 تومان

2017

1400/11/14 0:38

بایک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سابرینا هاچ بک (مونتاژ)

365,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

برلیانس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کراس 1.65 لیتر

565,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

کراس 1.65 لیتر

590,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H220 دنده ای

312,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H230 اتوماتیک

405,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

H230 دنده ای

325,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

H320 1.65 اتوماتیک

535,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H320 1.65 اتوماتیک

560,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

H320 1.65 دنده ای

435,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H330 1.65 اتوماتیک

530,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H330 1.65 اتوماتیک

560,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

H330 1.65 دنده ای

425,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H330 1.65 دنده ای

434,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

بسترن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

B30 اتوماتیک

525,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

B30 اتوماتیک

600,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

B30 اتوماتیک

555,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

بنز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلاس E E200

7,200,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

کلاس E E200

7,550,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

کلاس E E200

7,200,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

کلاس E E200

6,700,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

کلاس E E200

6,400,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

کلاس E E200

6,100,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

بورگوارد

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

BX5 آلتیمیت

1,430,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

BX7 آلتیمیت

1,900,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

بی وای دی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S6

730,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

پراید

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

111 SE

187,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

131 SE

172,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

132 SE

161,000,000 تومان

1398

1400/11/10 18:34

151 SE

160,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

151 SE

149,698,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

151 پلاس

169,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

151 پلاس

179,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

پژو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

2008

1,080,000,000 تومان

1398

1400/11/12 6:32

2008

1,130,000,000 تومان

1399

1400/11/12 6:32

206 تیپ 2

258,000,000 تومان

1399

1400/11/10 18:34

206 تیپ 2

149,389,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

206 تیپ 5

333,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

206 تیپ 5

327,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

206 SD V8

334,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

206 SD V8

316,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 دنده ای

235,558,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

207 دنده ای

359,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 دنده ای

215,042,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

207 دنده ای

348,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 دنده ای

208,367,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

207 دنده ای

344,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 اتوماتیک

565,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

207 اتوماتیک

528,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 اتوماتیک

511,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 اتوماتیک

550,000,000 تومان

1400

1400/11/14 0:38

207 اتوماتیک

505,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

207 صندوقدار اتوماتیک

498,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

207 صندوقدار دنده‌ ای

367,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

405 GLX بنزینی

270,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

405 GLX دوگانه سوز

260,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

405 GLX دوگانه سوز

277,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

405 SLX

311,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

405 SLX

293,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

508 GT لاین

1,560,000,000 تومان

2017

1400/11/17 18:29

پارس LX

175,923,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پارس LX

322,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پارس LX

318,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پارس اتوماتیک

405,000,000 تومان

1398

1400/11/14 0:38

پارس اتوماتیک

440,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پارس دوگانه سوز

175,729,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پارس دوگانه سوز

331,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پارس ساده

169,233,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پارس ساده

266,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

تارا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اتوماتیک

600,000,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

دنده ای

293,035,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

تویوتا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

C-HR تمام چرخ محرک

2,040,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

C-HR تمام چرخ محرک

2,450,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

C-HR تمام چرخ محرک

2,210,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

C-HR هیبرید

2,370,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

C-HR هیبرید

2,200,000,000 تومان

2018

1400/11/16 18:27

C-HR هیبرید

2,000,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

پریوس تیپ C

1,250,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

راوفور دو دیفرانسیل

2,950,000,000 تومان

2018

1400/11/12 18:36

راوفور دو دیفرانسیل

3,050,000,000 تومان

2018

1400/11/12 18:36

راوفور دو دیفرانسیل

2,980,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

تیبا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

هاچ بک EX

175,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

هاچ بک EX

185,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

هاچ بک پلاس

194,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

هاچ بک پلاس

202,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

صندوق دار SX بنزینی

171,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

صندوق دار SX بنزینی

180,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

صندوق دار پلاس

184,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

جک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

جی 4

470,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

جی 4

430,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

S3 اتوماتیک

635,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

S3 اتوماتیک

610,000,000 تومان

1399

1400/11/6 18:41

S5 1.5 لیتر اتوماتیک

915,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

S5 2.0 لیتر اتوماتیک

815,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

S5 2.0 لیتر اتوماتیک

850,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

جِی ام سی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S350

1,190,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

جیلی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

GC6 اکسلنت

410,000,000 تومان

1398

1400/11/6 18:41

چانگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

CS 35 (مونتاژ)

620,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

چری

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریزو 5T IE

725,000,000 تومان

1400

1400/11/14 0:38

آریزو 5T TE

680,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

آریزو 5T TE

645,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

آریزو 6 اکسلنت

870,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

آریزو 6 اکسلنت

925,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیگو 5 IE

770,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

تیگو 5 IE

800,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیگو 5 TE

825,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیگو 7 IE

1,000,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

تیگو 7 IE

1,055,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

دانگ فنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

دیگنیتی

859,900,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

H30 کراس

495,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

H30 کراس

510,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

دنا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

معمولی

350,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

معمولی

346,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

معمولی

205,262,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پلاس اتوماتیک توربو

397,443,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پلاس اتوماتیک توربو

475,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پلاس دنده ای توربو

462,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پلاس دنده ای توربو

345,068,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پلاس دنده ای ساده

394,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پلاس دنده ای ساده

227,377,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

دی اس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

3

1,280,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

6

1,950,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

7 کراس بک اپرا

3,430,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

رانا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پلاس

259,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

پلاس

214,111,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پلاس پانوراما

227,623,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

رنو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کپچر

1,030,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

داستر SE دو دیفرانسیل

995,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

کولیوس

2,500,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

پارس تندر

450,000,000 تومان

1398

1400/11/12 18:36

ساندرو اتوماتیک

600,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

ساندرو استپ وی اتوماتیک

665,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

ساندرو استپ وی دنده ای

550,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

تالیسمان E3

1,850,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

تندر90 E2

440,000,000 تومان

1398

1400/11/12 18:36

تندر90 پلاس اتوماتیک

605,000,000 تومان

1399

1400/11/12 6:32

تندر90 پلاس اتوماتیک

580,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

تندر90 پلاس دنده ای

490,000,000 تومان

1398

1400/11/16 18:27

ساندرو استپ وی اتوماتیک

575,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

ریگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کوپا فلگشیپ

1,035,000,000 تومان

1399

1400/11/10 18:34

زوتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریو 1.6 لیتر اتوماتیک

415,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

سانگ یانگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

نیو کوراندو پرمیوم پلاس

1,700,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

رکستون G4

2,580,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

رکستون (مونتاژ) G4

2,760,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

رکستون (مونتاژ) G4

2,650,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

رکستون (مونتاژ) امپرور

3,500,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیوولی آرمور

1,065,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

تیوولی (مونتاژ) اسپشیال (توربو)

1,340,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیوولی (مونتاژ) آرمور

1,075,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

تیوولی (مونتاژ) سولار

1,120,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

تیوولی (مونتاژ) سولار

1,150,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیوولی (مونتاژ) فایتر (توربو)

1,230,000,000 تومان

1400

1400/11/12 18:36

ساینا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

EX دنده ای

185,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

EX دنده ای

195,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

پلاس دنده ای

209,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

پلاس دنده ای

220,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

S دنده ای

202,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

S دنده ای

212,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

سمند

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

LX EF7

267,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

LX EF7

157,334,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

LX EF7 دوگانه سوز

321,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

LX EF7 دوگانه سوز

168,376,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

LX ساده

246,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

LX ساده

159,761,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

سورن پلاس

242,524,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

سوزوکی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

گراند ویتارا (مونتاژ) 2.4 لیتر اتوماتیک

1,400,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

سوئیست

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

DX 3

865,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

سیتروئن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

C3 (مونتاژ)

1,055,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

شاهین

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

G

340,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

فردا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

511

585,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

SX5

765,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

فوتون

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

ساوانا (مونتاژ)

1,025,000,000 تومان

1399

1400/11/12 18:36

ساوانا (مونتاژ)

975,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

تونلند 2.0 لیتر

830,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

تونلند 2.0 لیتر

920,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

تونلند 2.4 لیتر

715,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

تونلند 2.8 لیتر

860,000,000 تومان

1399

1400/11/16 18:27

تونلند 2.8 لیتر

960,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

فولکس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

گلف GTI

2,380,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

پاسات

2,550,000,000 تومان

2018

1400/11/14 0:38

تیگوان

3,150,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

فیدلیتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پرایم پنج نفره

785,900,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پرایم هفت نفره

797,900,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

کاپرا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

2 دو دیفرانسیل

600,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

2 دو دیفرانسیل

568,900,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

کوییک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اتوماتیک پلاس

272,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

اتوماتیک پلاس

281,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

اتوماتیک پلاس

277,086,000 تومان

1400

1400/11/9 18:31

دنده ای

187,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

دنده ای

167,288,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

دنده ای R

193,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

دنده ای R

177,234,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

دنده ای S

214,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

کی ام سی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

K7

1,350,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

T8

915,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

T8

930,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

کیا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک

1,490,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتر آپشنال

1,030,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

اپتیما 4 سیلندر GT لاین

1,930,000,000 تومان

2017

1400/11/12 18:36

اپتیما 4 سیلندر GT لاین

2,000,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

اپتیما هیبرید

2,250,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سورنتو 4 سیلندر GT لاین

3,480,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

سورنتو 4 سیلندر GT لاین

3,980,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین

2,330,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین

2,540,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

گریت وال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل

475,000,000 تومان

1397

1400/11/6 13:23

لکسوس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

NX 200 توربو fsport

4,830,000,000 تومان

2017

1400/11/14 0:38

NX هیبرید 300h

4,500,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

NX هیبرید 300h fsport

4,650,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

RX 200 توربو fsport

7,050,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

RX 200 توربو fsport

7,200,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

RX 200 توربو fsport

7,600,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

لوکسژن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

U6

955,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

لیفان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

X60 اتوماتیک

420,000,000 تومان

1397

1400/11/6 13:23

X70

690,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

مزدا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4

1,240,000,000 تومان

1398

1400/11/14 0:38

میتسوبیشی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

ASX تیپ 4

1,650,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک

1,160,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

میراژ

730,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

اوتلندر تیپ 5

2,330,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

اوتلندر PHEV

2,830,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

مینی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلاب من S

2,750,000,000 تومان

2018

1400/11/12 6:32

کوپر 5 در

2,300,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

کوپر 5 در S

3,180,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

کانتری من S

3,150,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

نیسان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

جوک اسپرت

1,650,000,000 تومان

2017

1400/11/10 18:34

جوک اسکای پک

1,150,000,000 تومان

2017

1400/11/10 18:34

جوک پلاتینیوم

1,460,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

ایکس تریل

2,820,000,000 تومان

2018

1400/11/17 18:29

وانت زامیاد بنزین

275,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد بنزین

280,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد بنزین

272,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

وانت زامیاد بنزین

265,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

وانت زامیاد دوگانه سوز

321,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دوگانه سوز

318,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دوگانه سوز

293,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دیزل

435,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریسان

198,000,000 تومان

1398

1400/11/14 0:38

آریسان

204,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

کارا (تک کابین)

268,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

کارا (تک کابین)

250,923,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

کارا (دو کابین)

284,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

کارا (دو کابین)

268,923,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پادرا

302,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

ریچ

650,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

ولوو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

XC90 اینسکریپشن

8,400,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

هاوال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

H2

828,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

هایما

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S5 6 سرعته اتوماتیک

595,000,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

S5 گیربکس CVT

780,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

S5 گیربکس CVT

750,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

S7 1.8 لیتر توربو

775,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

S7 1.8 لیتر توربو

815,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

S7 1.8 لیتر توربو

800,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

S7 1.8 لیتر توربو پلاس

680,996,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

هن تنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

X5 (مونتاژ)

725,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

X7 (مونتاژ)

1,130,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

هیوندای

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اکسنت (مونتاژ)

890,000,000 تومان

1397

1400/11/18 18:29

آزرا (گرنجور) 4 سیلندر

2,980,000,000 تومان

2019

1400/11/16 18:27

آزرا (گرنجور) 4 سیلندر

2,700,000,000 تومان

2018

1400/11/14 0:38

النترا 2.0 لیتر

1,460,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

النترا (مونتاژ)

1,340,000,000 تومان

1397

1400/11/18 18:29

i20 (مونتاژ)

950,000,000 تومان

1397

1400/11/6 13:23

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,380,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,940,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,530,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک

2,000,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

سوناتا هیبرید تیپ 1 (GL)

1,900,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سوناتا هیبرید تیپ 2 (GLS)

2,020,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سوناتا هیبرید تیپ 3 (GLS Plus)

2,080,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

1,950,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

2,250,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

2,050,000,000 تومان

2017

1400/11/18 18:29

یوآز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پاتریوت اتوماتیک

1,050,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

پاتریوت دنده ای

880,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

پیکاپ اتوماتیک

1,000,000,000 تومان

1400

1400/11/6 13:23

پیکاپ دنده ای

850,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

مکث موتور

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلوت دنده‌ای

1,000,000,000 تومان

1400

1400/11/12 18:36