قیمت خودرو در بازار

به میلیون تومان

اس دبلیو ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

G01

1,030,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

G01

1,120,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

G01F

1,210,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

G01F

1,280,000,000 تومان

1400

1401/5/1 18:0

ام وی ام

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

315هاچ بک پلاس

462,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

315هاچ بک پلاس

485,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت

580,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت

555,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری

600,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X22 دنده ای اسپرت اکسلنت

495,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X22 دنده ای اسپرت اکسلنت

480,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

X22 دنده ای اسپرت لاکچری

515,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

X22 PRO اکسلنت

650,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

700,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

690,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X33 S گیربکس CVT

630,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

X33 S گیربکس CVT

652,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

x55 اکسلنت

840,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

x55 اکسلنت

870,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

x55 اکسلنت اسپرت

850,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

x55 اکسلنت اسپرت

880,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

X22 دنده ای اسپرت لاکچری

487,980,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

X22 PRO IE

641,800,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

724,320,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

X33 S 5 سرعته اتوماتیک

665,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

X55 PRO اکسلنت

975,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

X55 PRO اکسلنت اسپرت

953,680,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری

581,700,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

آمیکو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

دو کابین آسنا

965,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

دو کابین آسنا اتوماتیک

1,530,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

دو کابین آسنا دنده ای

1,010,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

دو کابین آسنا دنده ای

1,050,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:2

ب ام و

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سری 1 هاچ بک 120i

2,400,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سری 1 هاچ بک 120i

2,150,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سری 1 هاچ بک 125i

2,900,000,000 تومان

2018

1400/11/18 18:29

سری 1 هاچ بک 125i

2,980,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سری 2 اکتیوتورر 218i

2,700,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سری 2 اکتیوتورر 218i

2,200,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سری 3 سدان 320i

3,250,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

سری 3 سدان 330i

4,200,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

سری 5 سدان 530i

7,000,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

سری 5 سدان 530i

6,250,000,000 تومان

2018

1401/4/30 18:0

سری 5 سدان 530i

6,600,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

سری 7 730li

9,500,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

سری 7 730li

11,500,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

سری 7 730li

11,000,000,000 تومان

2018

1401/4/25 18:0

سری 7 730li

8,700,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

سری 7 730li

7,800,000,000 تومان

2017

1400/11/12 6:32

سری 7 730li

9,300,000,000 تومان

2017

1401/4/28 18:0

X1 25

3,700,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

X1 25

3,300,000,000 تومان

2017

1400/11/6 13:23

X4 28

5,800,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

X4 28

5,650,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

سری 5 سدان 530i

6,700,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

بایک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سابرینا هاچ بک (مونتاژ)

445,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

برلیانس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کراس 1.65 لیتر

587,000,000 تومان

1398

1401/4/25 18:0

کراس 1.65 لیتر

607,000,000 تومان

1399

1401/4/25 18:0

H220 دنده ای

312,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

H230 اتوماتیک

458,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

H230 دنده ای

355,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

H320 1.65 اتوماتیک

590,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

H320 1.65 اتوماتیک

610,000,000 تومان

1400

1401/5/2 18:0

H320 1.65 دنده ای

490,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

H330 1.65 اتوماتیک

595,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

H330 1.65 اتوماتیک

620,000,000 تومان

1400

1401/4/26 18:0

H330 1.65 دنده ای

475,000,000 تومان

1399

1401/4/26 18:0

H330 1.65 دنده ای

490,000,000 تومان

1400

1401/4/26 18:0

H230 دنده‌ای

298,500,000 تومان

1397

1401/4/20 12:25

H330 دنده‌ای

293,000,000 تومان

1396

1401/4/21 13:11

H330 اتوماتیک

376,000,000 تومان

1397

1401/4/21 16:19

H330 اتوماتیک

337,500,000 تومان

1395

1401/4/23 2:34

H320 اتوماتیک

356,000,000 تومان

1396

1401/4/23 12:58

H330 دنده‌ای

268,500,000 تومان

1394

1401/4/26 21:11

H330 دنده‌ای

286,500,000 تومان

1395

1401/4/29 14:14

H230 دنده‌ای

286,500,000 تومان

1395

1401/5/2 18:38

H230 اتوماتیک

362,000,000 تومان

1396

1401/5/12 13:50

H330 اتوماتیک

362,000,000 تومان

1396

1401/5/12 17:47

H220 دنده‌ای

285,000,000 تومان

1397

1401/5/22 14:37

بسترن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

B30 اتوماتیک

655,000,000 تومان

1398

1401/5/2 18:0

B30 اتوماتیک

705,000,000 تومان

1400

1401/5/2 18:0

B30 اتوماتیک

675,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

بنز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلاس E E200

8,200,000,000 تومان

2018

1401/5/4 18:2

کلاس E E200

8,400,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

کلاس E E200

8,000,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

کلاس E E200

7,500,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

کلاس E E200

7,100,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

کلاس E E200

6,800,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

بورگوارد

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

BX5 آلتیمیت

1,620,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

BX7 آلتیمیت

2,050,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

بی وای دی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S6

900,000,000 تومان

1398

1401/5/3 18:0

پراید

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

111 SE

206,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

131 SE

185,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

132 SE

161,000,000 تومان

1398

1400/11/10 18:34

151 SE

172,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

151 SE

177,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

151 پلاس

181,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

151 پلاس

189,000,000 تومان

1400

1401/5/2 18:0

131SE

116,500,000 تومان

1393

1401/4/20 12:15

131

159,000,000 تومان

1398

1401/4/20 12:49

132SE

148,000,000 تومان

1397

1401/4/20 15:48

131SE

111,000,000 تومان

1392

1401/4/20 16:58

111SE

90,000,000 تومان

1391

1401/5/22 7:55

131SL

101,000,000 تومان

1391

1401/4/20 20:56

131SE

140,500,000 تومان

1396

1401/4/21 10:18

131EX

106,000,000 تومان

1392

1401/4/21 11:41

111SX

90,500,000 تومان

1389

1401/4/21 12:23

131TL

104,000,000 تومان

1392

1401/4/21 13:17

131SE

133,500,000 تومان

1395

1401/4/21 16:30

131SE

149,000,000 تومان

1397

1401/4/22 1:38

131SL

97,000,000 تومان

1390

1401/4/22 11:34

132SE

139,000,000 تومان

1396

1401/4/22 17:50

151 SE

183,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

131SX

93,500,000 تومان

1390

1401/4/23 14:43

131SE

125,000,000 تومان

1394

1401/4/23 15:12

131SE

158,500,000 تومان

1398

1401/4/23 23:1

132

139,000,000 تومان

1396

1401/4/24 17:42

131

125,500,000 تومان

1394

1401/4/25 16:59

131LE

105,000,000 تومان

1392

1401/4/25 18:4

111SE

178,000,000 تومان

1398

1401/4/26 19:46

111SE

140,500,000 تومان

1394

1401/4/27 17:2

131TL

113,000,000 تومان

1393

1401/4/28 15:44

111SE

150,500,000 تومان

1395

1401/4/28 18:10

132SL

100,000,000 تومان

1391

1401/4/30 12:27

141SE

130,500,000 تومان

1393

1401/4/31 15:29

132SE

129,500,000 تومان

1395

1401/5/1 20:18

131SX

98,500,000 تومان

1391

1401/5/2 9:13

132

104,500,000 تومان

1392

1401/5/3 1:27

131SE

175,000,000 تومان

1399

1401/5/6 19:40

131EX

98,000,000 تومان

1391

1401/5/6 22:14

111SX

98,500,000 تومان

1390

1401/5/10 6:42

111SE

124,500,000 تومان

1392

1401/5/11 8:46

131SX

109,000,000 تومان

1392

1401/5/14 3:44

پژو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

2008

1,350,000,000 تومان

1398

1401/4/28 18:0

2008

1,400,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

206 تیپ 2

258,000,000 تومان

1399

1400/11/10 18:34

206 تیپ 2

149,389,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

206 تیپ 5

333,000,000 تومان

1399

1400/11/6 13:23

206 تیپ 5

327,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

206 SD V8

375,000,000 تومان

1400

1401/5/1 18:0

206 SD V8

353,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

207 دنده ای

395,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

207 دنده ای

385,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

207 دنده ای

385,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

207 دنده ای

377,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

207 دنده ای

383,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

207 دنده ای

375,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

207 اتوماتیک

625,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

207 اتوماتیک

585,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

207 اتوماتیک

570,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

207 اتوماتیک

610,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

207 اتوماتیک

565,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

207 صندوقدار اتوماتیک

555,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

207 صندوقدار دنده‌ ای

398,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

405 GLX بنزینی

293,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

405 GLX دوگانه سوز

260,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

405 GLX دوگانه سوز

308,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

405 SLX

338,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

405 SLX

317,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

508 GT لاین

2,030,000,000 تومان

2017

1401/5/3 18:0

پارس LX

362,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

پارس LX

358,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

پارس LX

350,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پارس اتوماتیک

405,000,000 تومان

1398

1400/11/14 0:38

پارس اتوماتیک

490,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پارس دوگانه سوز

404,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

پارس دوگانه سوز

380,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پارس ساده

169,233,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پارس ساده

266,000,000 تومان

1399

1400/11/17 18:29

پارس XU7

150,000,000 تومان

1387

1401/4/20 12:39

206

298,750,000 تومان

1401

1401/4/20 13:8

206

266,000,000 تومان

1399

1401/4/20 13:9

پارس XU7

140,000,000 تومان

1386

1401/4/20 13:10

پارس TU5

282,500,000 تومان

1396

1401/5/20 22:48

پارس TU5

327,500,000 تومان

1399

1401/4/20 14:55

206

123,500,000 تومان

1387

1401/4/20 16:18

206

109,500,000 تومان

1382

1401/5/20 15:41

پارس TU5

349,500,000 تومان

1400

1401/5/20 15:30

405 GLX

90,000,000 تومان

1385

1401/5/20 7:51

405 GLX

78,500,000 تومان

1383

1401/5/20 16:56

405 SLX

165,500,000 تومان

1391

1401/4/20 20:47

405 GLX

108,000,000 تومان

1387

1401/5/23 15:53

405 GLX

209,500,000 تومان

1395

1401/5/21 0:7

پارس TU5

255,500,000 تومان

1394

1401/5/20 19:34

405 GLX

137,000,000 تومان

1390

1401/5/21 17:49

405 GLX

82,500,000 تومان

1380

1401/4/21 7:27

206

156,500,000 تومان

1389

1401/5/21 12:10

405 GLX

84,000,000 تومان

1381

1401/4/21 14:12

پارس XU7

187,000,000 تومان

1390

1401/4/21 14:44

405 GLX

116,000,000 تومان

1388

1401/5/22 16:28

پارس XU7

111,000,000 تومان

1382

1401/4/21 15:27

206

107,000,000 تومان

1385

1401/4/21 15:28

405 GLX

72,000,000 تومان

1382

1401/5/23 0:19

206

115,500,000 تومان

1384

1401/5/21 14:44

207 دنده‌ای

395,500,000 تومان

1401

1401/4/21 16:51

405 SLX

171,500,000 تومان

1393

1401/5/23 1:12

405 GLX

138,000,000 تومان

1389

1401/4/21 21:6

405 GLX

100,000,000 تومان

1386

1401/5/23 17:58

206

235,000,000 تومان

1396

1401/5/22 18:56

207 دنده‌ای

353,500,000 تومان

1399

1401/5/25 1:31

405 GLX

186,500,000 تومان

1393

1401/4/22 12:52

405 GLI

101,000,000 تومان

1384

1401/4/22 13:28

405 GLX

201,000,000 تومان

1394

1401/4/22 17:55

206 تیپ 2

282,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

206 تیپ 2

292,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

206 تیپ 2

150,175,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

206 تیپ 5

360,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

206 تیپ 5

355,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

207 دنده ای

407,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:2

207 دنده ای

401,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

207 دنده ای

397,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

405 GLX دوگانه سوز

284,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

405 GLX دوگانه سوز

270,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

پارس ELX-TU5

427,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

پارس LX

375,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

پارس XU7

319,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:2

پارس XU7

306,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

پارس XU7

295,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

پارس XU7P

330,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

207 دنده‌ای

370,500,000 تومان

1400

1401/5/24 10:31

پارس XU7

230,500,000 تومان

1393

1401/4/22 20:58

405 GL

165,500,000 تومان

1391

1401/4/22 21:24

405 GLX

82,500,000 تومان

1384

1401/5/22 0:29

206

194,000,000 تومان

1393

1401/5/22 23:15

206

255,500,000 تومان

1398

1401/4/23 8:21

405 GLX

239,500,000 تومان

1397

1401/4/23 11:27

206

155,000,000 تومان

1391

1401/4/23 11:51

405 GLX

159,500,000 تومان

1392

1401/5/24 20:36

پارس TU5

263,500,000 تومان

1395

1401/5/25 2:7

پارس TU5

291,500,000 تومان

1397

1401/4/23 19:59

405 GLX

165,500,000 تومان

1391

1401/4/23 21:39

405 SLX

255,000,000 تومان

1398

1401/4/23 23:39

405 SLX

82,500,000 تومان

1380

1401/4/24 2:51

405 SLX

215,000,000 تومان

1395

1401/4/24 9:15

405 SLX

177,500,000 تومان

1392

1401/4/24 13:21

206

221,000,000 تومان

1395

1401/5/24 12:53

206

170,000,000 تومان

1392

1401/4/25 12:16

206

237,000,000 تومان

1397

1401/4/25 13:22

پارس XU7

158,500,000 تومان

1388

1401/4/25 14:57

206

95,000,000 تومان

1383

1401/4/25 16:57

207 MC اتوماتیک

318,608,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

206

92,000,000 تومان

1381

1401/4/25 18:5

پارس TU5

207,500,000 تومان

1392

1401/4/25 18:18

405 SLX

201,000,000 تومان

1394

1401/4/25 22:41

206

128,000,000 تومان

1388

1401/4/26 0:14

206

193,000,000 تومان

1394

1401/4/26 2:5

405 SLX

226,500,000 تومان

1396

1401/4/26 10:38

405 GLX

255,000,000 تومان

1398

1401/4/26 17:17

405 GL

226,500,000 تومان

1396

1401/4/26 17:29

405 GLX

226,500,000 تومان

1396

1401/4/26 20:3

405 GLX

272,500,000 تومان

1399

1401/4/27 0:20

پارس XU7

194,000,000 تومان

1391

1401/4/27 0:56

پارس XU7

113,500,000 تومان

1383

1401/4/27 1:26

پارس XU7

172,000,000 تومان

1389

1401/4/27 2:10

پارس TU5

315,000,000 تومان

1398

1401/4/27 13:12

206

148,500,000 تومان

1390

1401/4/27 17:39

206

274,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:9

پارس ELX

255,500,000 تومان

1394

1401/4/29 15:48

پارس XU7P

165,694,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

405 GLI

165,500,000 تومان

1391

1401/4/29 19:30

405 GL

131,000,000 تومان

1388

1401/4/31 18:4

405 SLX

101,000,000 تومان

1384

1401/4/31 21:58

پارس XU7

118,500,000 تومان

1384

1401/5/1 11:23

پارس

150,500,000 تومان

1387

1401/5/1 15:25

پارس XU7

109,000,000 تومان

1381

1401/5/2 22:31

پارس TU5

367,500,000 تومان

1401

1401/5/3 11:51

405 GLI

82,500,000 تومان

1377

1401/5/3 13:3

405 GL

138,000,000 تومان

1389

1401/5/3 13:16

2008

1,128,500,000 تومان

1397

1401/5/4 8:33

405 GLI

115,500,000 تومان

1386

1401/5/4 9:34

پارس TU5

223,000,000 تومان

1393

1401/5/4 19:30

207 دنده‌ای

334,000,000 تومان

1398

1401/5/4 21:25

405 GLX

82,500,000 تومان

1379

1401/5/6 8:38

405 SLX

239,500,000 تومان

1397

1401/5/6 16:31

207 اتوماتیک

460,000,000 تومان

1396

1401/5/8 16:21

207 اتوماتیک

489,000,000 تومان

1397

1401/5/9 1:20

207 دنده‌ای

291,500,000 تومان

1396

1401/5/11 12:53

پارس TU5

189,500,000 تومان

1391

1401/5/12 14:39

پارس XU7

108,000,000 تومان

1380

1401/5/12 16:4

405 GL

215,000,000 تومان

1395

1401/5/12 16:59

206

116,000,000 تومان

1386

1401/5/15 0:20

207 دنده‌ای

210,000,000 تومان

1390

1401/5/17 23:27

207 اتوماتیک

315,500,000 تومان

1391

1401/5/19 0:37

405 GLX

55,500,000 تومان

1378

1401/5/23 18:11

تارا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اتوماتیک

575,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

دنده ای

435,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

اتوماتیک

415,786,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

دنده ای

460,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

تویوتا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

C-HR تمام چرخ محرک

2,290,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

C-HR تمام چرخ محرک

2,700,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

C-HR تمام چرخ محرک

2,450,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

C-HR هیبرید

2,650,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

C-HR هیبرید

2,480,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

C-HR هیبرید

2,250,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

پریوس تیپ C

1,450,000,000 تومان

2017

1401/5/2 18:0

راوفور دو دیفرانسیل

3,600,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

راوفور دو دیفرانسیل

3,800,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

راوفور دو دیفرانسیل

3,700,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

تیبا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

هاچ بک EX

190,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

هاچ بک EX

199,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

هاچ بک پلاس

202,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

هاچ بک پلاس

211,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:2

صندوق دار SX بنزینی

185,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:2

صندوق دار SX بنزینی

192,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

صندوق دار پلاس

196,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

هاچ‌بک

120,500,000 تومان

1393

1401/4/21 16:16

هاچ‌بک

162,500,000 تومان

1397

1401/5/21 18:3

هاچ‌بک

194,000,000 تومان

1400

1401/5/21 18:59

صندوق‌دار

125,000,000 تومان

1394

1401/4/21 20:57

هاچ‌بک

141,000,000 تومان

1395

1401/4/22 0:48

صندوق‌دار

135,000,000 تومان

1395

1401/4/22 0:57

هاچ‌بک

170,000,000 تومان

1398

1401/5/24 22:20

هاچ‌بک

153,000,000 تومان

1396

1401/4/22 16:47

هاچ بک EX

207,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

صندوق دار SX بنزینی

201,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:2

هاچ‌بک

204,250,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

هاچ‌بک

182,000,000 تومان

1399

1401/5/2 0:32

هاچ‌بک

130,500,000 تومان

1394

1401/5/12 15:34

جک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

جی 4

484,000,000 تومان

1400

1401/5/2 18:0

جی 4

463,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

S3 اتوماتیک

720,000,000 تومان

1400

1401/4/26 18:0

S3 اتوماتیک

675,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

S5 1.5 لیتر اتوماتیک

1,000,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

S5 2.0 لیتر اتوماتیک

890,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

S5 2.0 لیتر اتوماتیک

960,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

S5 اتوماتیک

759,000,000 تومان

1397

1401/5/21 10:2

S5 اتوماتیک

900,500,000 تومان

1400

1401/4/21 10:29

جی 4

495,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

S5 1.5 لیتر اتوماتیک

985,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

S5 دنده‌ای

499,500,000 تومان

1394

1401/4/23 1:23

S5 اتوماتیک

823,000,000 تومان

1398

1401/4/24 18:48

S5 اتوماتیک

848,000,000 تومان

1399

1401/4/30 18:4

S5 دنده‌ای

573,000,000 تومان

1396

1401/5/2 1:34

S3 اتوماتیک

750,000,000 تومان

1401

1401/5/2 18:0

S5 اتوماتیک

684,500,000 تومان

1395

1401/5/3 20:29

S5 دنده‌ای

535,000,000 تومان

1395

1401/5/5 2:46

S5 دنده‌ای

613,000,000 تومان

1397

1401/5/12 22:6

S5 اتوماتیک

662,000,000 تومان

1396

1401/5/18 23:26

جِی ام سی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S350

1,190,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

جیلی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

GC6 اکسلنت

460,000,000 تومان

1398

1401/4/28 18:0

چانگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

CS 35 (مونتاژ)

635,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

CS35

574,000,000 تومان

1398

1401/4/21 6:13

CS35

492,000,000 تومان

1396

1401/5/1 18:15

CS35

525,000,000 تومان

1397

1401/5/2 16:29

CS35

483,000,000 تومان

1395

1401/5/12 8:44

چری

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریزو 5T IE

780,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

آریزو 5T TE

720,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

آریزو 5T TE

680,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

آریزو 6 اکسلنت

895,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

آریزو 6 اکسلنت

935,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

تیگو 5 IE

820,000,000 تومان

1399

1401/4/26 18:0

تیگو 5 IE

855,000,000 تومان

1400

1401/4/26 18:0

تیگو 5 TE

825,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

تیگو 7 IE

1,040,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

تیگو 7 IE

1,090,000,000 تومان

1400

1401/5/1 18:0

آریزو 5T IE

760,900,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

تیگو 7 IE

1,102,820,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

دانگ فنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

دیگنیتی

859,900,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

H30 کراس

422,000,000 تومان

1398

1401/5/24 12:38

H30 کراس

535,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

H30 کراس

352,000,000 تومان

1396

1401/5/20 12:24

H30 کراس

386,000,000 تومان

1397

1401/5/24 16:19

H30 کراس

321,000,000 تومان

1395

1401/5/20 16:59

دنا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

معمولی

375,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

معمولی

370,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

معمولی

385,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

پلاس اتوماتیک توربو

492,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

پلاس اتوماتیک توربو

475,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پلاس دنده ای توربو

455,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

پلاس دنده ای توربو

475,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

پلاس دنده ای ساده

415,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پلاس دنده ای ساده

425,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

معمولی

407,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

پلاس اتوماتیک توربو

398,229,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

پلاس دنده ای ساده

445,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:3

پلاس دنده ای توربو

495,000,000 تومان

1401

1401/4/29 18:0

دی اس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

3

1,250,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

6

2,000,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

7 کراس بک اپرا

3,400,000,000 تومان

2018

1401/5/1 18:0

رانا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پلاس

275,000,000 تومان

1399

1401/4/26 18:0

پلاس

286,000,000 تومان

1400

1401/4/29 18:0

پلاس پانوراما

227,623,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پلاس

300,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

پلاس پانوراما

320,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

پلاس پانوراما

330,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

رنو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کپچر

1,180,000,000 تومان

2017

1401/5/1 18:0

داستر SE دو دیفرانسیل

1,210,000,000 تومان

2018

1401/5/1 18:0

کولیوس

2,850,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

پارس تندر

500,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

ساندرو اتوماتیک

675,000,000 تومان

1398

1401/5/1 18:0

ساندرو استپ وی اتوماتیک

725,000,000 تومان

1398

1401/5/3 18:0

ساندرو استپ وی دنده ای

615,000,000 تومان

1398

1401/5/1 18:0

تالیسمان E3

2,350,000,000 تومان

2018

1401/5/1 18:0

تندر90 E2

440,000,000 تومان

1398

1400/11/12 18:36

تندر90 پلاس اتوماتیک

605,000,000 تومان

1399

1400/11/12 6:32

تندر90 پلاس اتوماتیک

580,000,000 تومان

1398

1400/11/18 18:29

تندر90 پلاس دنده ای

490,000,000 تومان

1398

1400/11/16 18:27

ساندرو استپ وی اتوماتیک

575,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

ساندرو اتوماتیک

513,000,000 تومان

1396

1401/5/21 11:20

تندر 90 E2

495,000,000 تومان

1398

1401/4/25 18:0

تندر 90 پلاس اتوماتیک

640,000,000 تومان

1398

1401/4/25 18:0

تندر 90 پلاس دنده ای

540,000,000 تومان

1398

1401/4/25 18:0

کپچر

975,000,000 تومان

1396

1401/4/26 15:45

ساندرو اتوماتیک

514,000,000 تومان

1395

1401/4/30 18:3

ساندرو اتوماتیک

566,000,000 تومان

1397

1401/5/8 18:23

ریگان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کوپا فلگشیپ

1,160,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

زوتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریو 1.6 لیتر اتوماتیک

500,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

سانگ یانگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

نیو کوراندو پرمیوم پلاس

1,800,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

رکستون G4

2,600,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

رکستون (مونتاژ) G4

2,760,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

رکستون (مونتاژ) G4

2,660,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

رکستون (مونتاژ) امپرور

3,400,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

تیوولی آرمور

1,235,000,000 تومان

2018

1401/4/28 18:0

تیوولی (مونتاژ) اسپشیال (توربو)

1,500,000,000 تومان

1400

1401/4/29 18:0

تیوولی (مونتاژ) آرمور

1,200,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

تیوولی (مونتاژ) سولار

1,220,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

تیوولی (مونتاژ) سولار

1,250,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

تیوولی (مونتاژ) فایتر (توربو)

1,320,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

تیوولی (مونتاژ) اسپشیال (توربو)

1,520,000,000 تومان

1401

1401/4/29 18:0

ساینا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

EX دنده ای

198,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

EX دنده ای

206,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

پلاس دنده ای

217,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

پلاس دنده ای

220,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

S دنده ای

210,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

S دنده ای

216,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

EX دنده ای

213,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

S دنده ای

169,817,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

سمند

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

LX EF7

318,000,000 تومان

1399

1401/4/29 18:0

LX EF7

332,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

LX EF7 دوگانه سوز

373,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

LX EF7 دوگانه سوز

390,000,000 تومان

1400

1401/4/29 18:0

LX ساده

280,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

LX ساده

295,000,000 تومان

1400

1401/5/1 18:0

سورن پلاس

337,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

LX

241,000,000 تومان

1393

1401/4/20 15:37

LX EF7

278,000,000 تومان

1395

1401/5/20 20:54

LX EF7

219,000,000 تومان

1392

1401/4/21 1:15

LX-EF7

184,500,000 تومان

1390

1401/5/21 7:59

LX EF7

113,500,000 تومان

1387

1401/4/21 9:35

LX-EF7

294,500,000 تومان

1396

1401/5/21 12:14

LX-EF7

230,500,000 تومان

1393

1401/5/22 8:3

LX EF7 دوگانه سوز

415,000,000 تومان

1401

1401/5/2 18:0

LX EF7 دوگانه سوز

365,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

LX ساده

310,000,000 تومان

1401

1401/5/1 18:0

LX ساده

265,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

سورن پلاس

350,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

سورن

283,500,000 تومان

1399

1401/4/22 21:56

LX EF7

136,500,000 تومان

1389

1401/4/23 10:11

LX-EF7

219,000,000 تومان

1392

1401/4/23 12:58

LX-EF7

173,000,000 تومان

1391

1401/4/23 15:30

LX EF7

238,500,000 تومان

1393

1401/4/24 6:39

LX-EF7

323,000,000 تومان

1397

1401/4/25 13:43

LX

122,500,000 تومان

1388

1401/4/25 19:7

سورن

222,500,000 تومان

1395

1401/4/26 11:39

LX EF7

163,000,000 تومان

1390

1401/4/26 12:58

LX-EF7

138,000,000 تومان

1389

1401/4/28 9:12

LX EF7

123,000,000 تومان

1388

1401/4/29 10:23

LX-EF7

283,500,000 تومان

1395

1401/4/29 16:19

سورن EF7

207,000,000 تومان

1394

1401/4/30 19:57

LX-EF7

352,000,000 تومان

1398

1401/4/30 23:18

LX EF7 دوگانه سوز

241,000,000 تومان

1393

1401/4/31 13:57

سورن

235,500,000 تومان

1396

1401/4/31 16:24

LX

306,500,000 تومان

1396

1401/4/31 20:30

LX-EF7

380,000,000 تومان

1400

1401/5/1 21:34

LX EF7

261,500,000 تومان

1394

1401/5/2 12:38

LX-EF7

366,000,000 تومان

1399

1401/5/2 20:45

LX EF7

352,000,000 تومان

1398

1401/5/3 10:56

LX

380,000,000 تومان

1400

1401/5/3 15:14

LX EF7

326,000,000 تومان

1397

1401/5/3 23:55

سورن EF7

189,500,000 تومان

1393

1401/5/4 18:43

LX EF7 دوگانه سوز

324,500,000 تومان

1397

1401/5/5 10:3

LX EF7 دوگانه سوز

305,000,000 تومان

1396

1401/5/5 10:47

سورن

265,500,000 تومان

1398

1401/5/5 16:16

LX

325,000,000 تومان

1397

1401/5/7 13:16

LX EF7 دوگانه سوز

222,000,000 تومان

1392

1401/5/9 20:30

LX

175,500,000 تومان

1391

1401/5/10 1:2

LX EF7

309,500,000 تومان

1396

1401/5/11 0:38

LX EF7

176,500,000 تومان

1391

1401/5/11 6:15

X7

178,000,000 تومان

1391

1401/5/12 14:21

EL

140,500,000 تومان

1389

1401/5/12 14:28

LX

374,000,000 تومان

1399

1401/5/13 8:35

LX

288,000,000 تومان

1395

1401/5/14 14:15

LX-EF7

249,500,000 تومان

1394

1401/5/15 19:56

X7

162,000,000 تومان

1387

1401/5/19 13:19

LX-EF7

162,000,000 تومان

1387

1401/5/19 21:38

LX

334,500,000 تومان

1398

1401/5/22 10:42

سوزوکی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

گراند ویتارا (مونتاژ) 2.4 لیتر اتوماتیک

1,700,000,000 تومان

1398

1401/4/29 18:0

سوئیست

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

DX 3

840,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

سیتروئن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

C3 (مونتاژ)

1,300,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

شاهین

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

G

355,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

G

344,580,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

فردا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

511

590,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

SX5

780,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

T5

1,049,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

SX5

849,000,000 تومان

1401

1401/4/26 18:0

فوتون

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

ساوانا (مونتاژ)

1,035,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

ساوانا (مونتاژ)

975,000,000 تومان

1398

1400/11/6 13:23

تونلند 2.0 لیتر

810,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

تونلند 2.0 لیتر

880,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

تونلند 2.4 لیتر

770,000,000 تومان

1398

1401/4/28 18:0

تونلند 2.8 لیتر

840,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

تونلند 2.8 لیتر

920,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

تونلند 2.0 لیتر

940,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

تونلند 2.8 لیتر

1,150,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

فولکس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

گلف GTI

2,850,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

پاسات

3,120,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

تیگوان

3,800,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

فیدلیتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پرایم پنج نفره

1,230,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

پرایم هفت نفره

1,240,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

پرایم پنج نفره

844,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

پرایم هفت نفره

859,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

کاپرا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

2 دو دیفرانسیل

655,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

2 دو دیفرانسیل

685,000,000 تومان

1400

1401/5/1 18:0

2 دو دیفرانسیل

652,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

کوییک

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اتوماتیک پلاس

295,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

اتوماتیک پلاس

310,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

اتوماتیک پلاس

277,086,000 تومان

1400

1400/11/9 18:31

دنده ای

196,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:3

دنده ای

204,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

دنده ای R

201,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:3

دنده ای R

211,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

دنده ای S

220,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

اتوماتیک پلاس

315,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

دنده ای

212,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:3

دنده ای R

178,020,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

دنده ای S

184,662,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

دنده ای

168,074,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

کی ام سی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

K7

1,370,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

T8

1,030,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

T8

1,080,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

K7

1,440,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

T8

1,130,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

کیا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک

1,790,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتر آپشنال

1,230,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

اپتیما 4 سیلندر GT لاین

2,450,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

اپتیما 4 سیلندر GT لاین

2,500,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

اپتیما هیبرید

2,650,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

سورنتو 4 سیلندر GT لاین

3,850,000,000 تومان

2017

1401/4/26 18:0

سورنتو 4 سیلندر GT لاین

4,400,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین

2,780,000,000 تومان

2017

1401/5/1 18:0

اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین

2,900,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

سراتو 2000

1,160,500,000 تومان

1395

1401/4/20 16:17

سراتو 2000

1,087,500,000 تومان

1394

1401/4/21 14:38

اپتیما 2400cc

1,552,500,000 تومان

1394

1401/4/21 21:14

سراتو 2000

867,500,000 تومان

1391

1401/4/25 15:43

اپتیما 2400cc

1,498,500,000 تومان

1393

1401/4/25 23:8

اپتیما 2700cc

829,500,000 تومان

1389

1401/4/28 15:29

اپتیما 2400cc

1,719,500,000 تومان

1395

1401/5/4 1:38

سراتو 2000

1,022,000,000 تومان

1393

1401/5/12 8:31

گریت وال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

وینگل 5 دو کابین تک دیفرانسیل

475,000,000 تومان

1397

1400/11/6 13:23

لکسوس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

NX 200 توربو fsport

5,400,000,000 تومان

2017

1401/5/3 18:0

NX هیبرید 300h

4,950,000,000 تومان

2017

1401/5/3 18:0

NX هیبرید 300h fsport

5,200,000,000 تومان

2017

1401/5/3 18:0

RX 200 توربو fsport

7,700,000,000 تومان

2018

1401/4/29 18:0

RX 200 توربو fsport

7,950,000,000 تومان

2018

1401/4/29 18:0

RX 200 توربو fsport

8,400,000,000 تومان

2018

1401/4/29 18:0

لوکسژن

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

U6

990,000,000 تومان

1400

1401/4/29 18:0

لیفان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

X60 اتوماتیک

445,000,000 تومان

1397

1401/5/4 18:4

X70

770,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

X70

820,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

620-1800

232,500,000 تومان

1393

1401/4/25 13:22

820

590,500,000 تومان

1396

1401/5/6 10:40

مزدا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

3 جدید صندوق دار (مونتاژ) 2.0 لیتر تیپ 4

1,450,000,000 تومان

1398

1401/4/26 18:0

میتسوبیشی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

ASX تیپ 4

1,750,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

لنسر 1.8 لیتر اتوماتیک

1,340,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

میراژ

735,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

اوتلندر تیپ 5

2,650,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

اوتلندر PHEV

3,100,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

مینی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلاب من S

2,800,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

کوپر 5 در

2,550,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

کوپر 5 در S

3,450,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

کانتری من S

3,150,000,000 تومان

2018

1400/11/6 13:23

کانتری من S

3,350,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

نیسان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

جوک اسپرت

1,740,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

جوک اسکای پک

1,240,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

جوک پلاتینیوم

1,530,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

ایکس تریل

3,000,000,000 تومان

2018

1401/4/26 18:0

وانت زامیاد بنزین

275,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد بنزین

280,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد بنزین

272,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

وانت زامیاد بنزین

265,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

وانت زامیاد دوگانه سوز

321,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دوگانه سوز

318,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دوگانه سوز

293,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت زامیاد دیزل

435,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

وانت

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

آریسان

198,000,000 تومان

1398

1400/11/14 0:38

آریسان

204,000,000 تومان

1399

1400/11/14 0:38

کارا (تک کابین)

268,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

کارا (تک کابین)

250,923,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

کارا (دو کابین)

284,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

کارا (دو کابین)

268,923,000 تومان

1400

1400/11/19 12:33

پادرا

302,000,000 تومان

1400

1400/11/18 18:29

ریچ

650,000,000 تومان

1399

1400/11/18 18:29

ولوو

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

XC90 اینسکریپشن

8,900,000,000 تومان

2017

1401/4/28 18:0

هاوال

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

H2

860,000,000 تومان

1398

1401/4/22 18:0

H2-AT

756,000,000 تومان

1397

1401/5/1 17:25

هایما

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S5 6 سرعته اتوماتیک

795,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

S5 گیربکس CVT

775,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

S5 گیربکس CVT

745,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

S7 1.8 لیتر توربو

860,000,000 تومان

1398

1401/4/28 18:0

S7 1.8 لیتر توربو

910,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

S7 1.8 لیتر توربو

885,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

S7 1.8 لیتر توربو پلاس

935,000,000 تومان

1400

1401/4/29 18:0

S5 6 سرعته اتوماتیک

815,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

S7 1.8 لیتر توربو پلاس

970,000,000 تومان

1401

1401/4/28 18:0

S5-T-AT

922,250,000 تومان

1401

1401/4/25 13:49

هن تنگ

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

X5 (مونتاژ)

865,000,000 تومان

1399

1401/4/26 18:0

X7 (مونتاژ)

1,310,000,000 تومان

1399

1401/5/1 18:0

هیوندای

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

اکسنت (مونتاژ)

1,030,000,000 تومان

1397

1401/5/3 18:0

آزرا (گرنجور) 4 سیلندر

3,350,000,000 تومان

2019

1401/5/3 18:0

آزرا (گرنجور) 4 سیلندر

3,100,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

النترا 2.0 لیتر

1,750,000,000 تومان

2018

1401/5/3 18:0

النترا (مونتاژ)

1,650,000,000 تومان

1397

1401/5/2 18:0

i20 (مونتاژ)

1,050,000,000 تومان

1397

1401/5/3 18:0

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,770,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

3,700,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل

2,920,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

سوناتا چهار سیلندر اتوماتیک

2,400,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

سوناتا هیبرید تیپ 1 (GL)

2,450,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سوناتا هیبرید تیپ 2 (GLS)

2,550,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

سوناتا هیبرید تیپ 3 (GLS Plus)

2,650,000,000 تومان

2018

1401/4/22 18:0

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

2,380,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

2,750,000,000 تومان

2018

1401/5/2 18:0

توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل

2,500,000,000 تومان

2017

1401/4/22 18:0

سانتافه 3500

826,500,000 تومان

1389

1401/4/26 12:11

جنسیس

900,000,000 تومان

1390

1401/5/5 0:10

سوناتاLF

1,670,500,000 تومان

1394

1401/5/8 14:10

سوناتاLF

1,921,000,000 تومان

1396

1401/5/15 3:36

یوآز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پاتریوت اتوماتیک

1,250,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

پاتریوت دنده ای

1,050,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

پیکاپ اتوماتیک

1,160,000,000 تومان

1400

1401/4/28 18:0

پیکاپ دنده ای

1,000,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

مکث موتور

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

کلوت دنده‌ای

1,000,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

کلوت دنده‌ای

1,040,000,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

اینرودز

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

C35

590,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

C35

559,000,000 تومان

1401

1401/4/22 18:0

آریسان

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

دوگانه سوز 1.7 لیتر

220,000,000 تومان

1398

1401/4/28 18:0

دوگانه سوز 1.7 لیتر

240,000,000 تومان

1399

1401/4/28 18:0

جِی ام سی (JMC)

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

S350

1,300,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

دایون

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

Y5

1,150,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

دیگنیتی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پرایم

1,360,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

پرایم

935,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

زامیاد

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

پادرا

358,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

پادرا

365,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

وانت نیسان بنزین

350,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

وانت نیسان بنزین

350,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:3

وانت نیسان بنزین

335,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

وانت نیسان بنزین

335,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

وانت نیسان بنزین

324,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:3

وانت نیسان دوگانه سوز

375,000,000 تومان

1400

1401/5/4 18:3

وانت نیسان دوگانه سوز

361,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:3

وانت نیسان دوگانه سوز

357,000,000 تومان

1399

1401/5/4 18:3

وانت نیسان دوگانه سوز

388,000,000 تومان

1401

1401/5/4 18:3

وانت نیسان دیزل

425,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

ریچ

750,000,000 تومان

1399

1401/5/2 18:0

وانت نیسان بنزین

323,800,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

وانت نیسان دوگانه سوز

364,800,000 تومان

1401

1401/5/5 12:1

فونیکس

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

تیگو 7 پرو اکسلنت

1,365,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

تیگو 8 پرو پرمیوم

1,900,000,000 تومان

1400

1401/4/26 18:0

تیگو 8 کلاسیک

1,499,230,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

تیگو 8 پرو پرمیوم

1,794,730,000 تومان

1401

1401/5/3 18:0

کارا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

تک کابین 2 لیتر

325,000,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

تک کابین 2 لیتر

350,000,000 تومان

1400

1401/5/3 18:0

تک کابین 2 لیتر

335,000,000 تومان

1399

1401/5/3 18:0

دو کابین 2 لیتر

337,500,000 تومان

1401

1401/5/5 12:2

دو کابین 2 لیتر

375,000,000 تومان

1400

1401/4/22 18:0

دو کابین 2 لیتر

355,000,000 تومان

1399

1401/4/22 18:0

لاماری

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

ایما

1,079,000,000 تومان

1401

1401/4/25 18:0

سابرینا

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

صندوق‌دار

133,000,000 تومان

1395

1401/5/1 15:26

ام جی

مدل

قیمت روز بازار

سال ساخت

آخرین بروزرسانی

GS

968,500,000 تومان

1395

1401/5/9 13:44